CONFCOMMERCIO GIOVANI PORDENONE

Email: pordenone@confcommercio.it
Telefono: 0434 549411

IL PRESIDENTE

Presidente Simone Paroni

 

simone paroni